FINÁLE PROJEKTU BRUSLIČKA

Finále Brusličky - důležité informace: V souvislosti s nařízením vlády ČR o maximálním počtu účastníků akce přistoupil pořadatel soutěže k tomu, že : - Losování všech kategorií Finále Brusličky proběhne odděleně od samotné soutěže a to ve čtvrtek 12.3.2020 v 17.00 hod. v šatně klubu v prostorách ZS ve Dvoře Králové nad Labem a pořadí bude v pátek...

Z důvodu rozhodnutí vydaného dnes ČKS pořadatel RUŠÍ CELÉ Finále Brusličky, které se mělo konat ve dnech 13.-14.3.2020.

V rámci společenského večera konaného v pátek 13. března 2020 v Hankově domě bude provedeno vyhlášení prvních třech nejlépe umístěných účastníků soutěží projektu Bruslička a klubových soutěží (žebříček) s tím, že vítěz obdrží medaili (s emblémem projektu Bruslička a popiskem "Vítěz projektu Bruslička 2019/2020 a názvem kategorie) a květinu,...

Žádáme všechny účastníky, kteří se plánují zúčastnit Finále projektu
Bruslička a chtějí být ubytováni v SŠIS Hostel ve Dvoře Králové nad Labem
(jedna z námi nabízených ubytovacích kapacit), aby požadavek na ubytování
sdělili nejpozději do 4.3.2020 kontaktní osobě uvedené v rozpisu Finále
projektu Bruslička. V uvedené ubytovací kapacitě je k...

Pořadatel Finále projektu Bruslička sděluje, že pokud žádný klub nevypíše od 1.2.2020 do 29.2.2020 v rámci své soutěže kategorii Z3, budou do Finále projektu Bruslička přijati i zájemci o tuto kategorii, kteří se žádné soutěže v této kategorii nezúčastnili (protože žádná soutěž vypsána pro tyto nebyla). Tato kategorie byla vypsána jen na velmi málo...