FINÁLE PROJEKTU BRUSLIČKA

Dne 29.6. t.r. byla na oficiálním webu ČKS uveřejněna zpráva týkající se vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Finále Pohárových soutěží 2025. Těší mě, že svaz od března 2023 přehodnotil svůj postoj k významu a vhodnosti pořádání takové soutěže. Vzhledem k naprosté neinformovanosti mé osoby o krocích týkajících se převzetí metodiky a systému...

Posledním soutěžním dnem, ve kterém lze bojovat o účast ve Finále Brusličky, je neděle 10.3., uzavírka nominací bude v neděli o půlnoci (namísto původně avizované soboty). Michaela Koblasová

V připojeném souboru naleznete opravený žebříček projektu Bruslička (tento je výsledkem porovnáním dvou na sobě nezávisle prováděných žebříčků a konečnou kontrolou správnosti každého z nich). Opravy žebříčku se nedotkly žádným způsobem závodníků, kteří byli řádně do Finále přihlášeni. Tři závodníci, kteří v původním žebříčku byli nesprávně uvedeni...

Do Finále projektu Bruslička se nominovali soutěžící, kteří jsou označeni žlutou barvou. Náhradníci jsou označeni červenou barvou a budou vyrozuměni v případě, že se závodníci nominovaní dle pořadí žebříčku nepřihlásí do soutěže do 10.3.2022. V kategorii nováčci mladší C bylo přijato 20 závodníků a žádný náhradník (s ohledem na to, že v kat....

Rozpis Finále projektu Bruslička naleznete v sekci Kalendář soutěží. Věříme, že se letos soutěž uskuteční. Žebříček projektu Bruslička zahrnující všechny lednové výsledky by měl být na webu nejdéle v úterý 8.2.2022.