Žebříček úpravy

13.03.2022

V připojeném souboru naleznete opravený žebříček projektu Bruslička (tento je výsledkem porovnáním dvou na sobě nezávisle prováděných žebříčků a konečnou kontrolou správnosti každého z nich). Opravy žebříčku se nedotkly žádným způsobem závodníků, kteří byli řádně do Finále přihlášeni. Tři závodníci, kteří v původním žebříčku byli nesprávně uvedeni na nepostupovém místě (ač postoupit měli), byli obratem vyrozuměni o možnosti startu a měli tak možnost se do soutěže přihlásit. Dále se opravy dotkly pořadí na prvních třech místech v kategoriích nováčci mladší B, nováčci starší C a nejmladší žačky B. Uvedené chyby mne osobně mrzí. Vážím si práce obou dobrovolníků, kteří náročnou "ruční" práci na žebříčku prováděli a věřím, že každý z Vás ocení práci, která byla na tomto žebříčku (vč. jeho konečné revize) vyvinuta, když bez žebříčku by nebylo Finále. Michaela Koblasová, autorka projektu Bruslička