Finále Brusličky – důležité informace

11.03.2020

Finále Brusličky - důležité informace: V souvislosti s nařízením vlády ČR o maximálním počtu účastníků akce přistoupil pořadatel soutěže k tomu, že : - Losování všech kategorií Finále Brusličky proběhne odděleně od samotné soutěže a to ve čtvrtek 12.3.2020 v 17.00 hod. v šatně klubu v prostorách ZS ve Dvoře Králové nad Labem a pořadí bude v pátek 13.3. 2020 uveřejněno na webu https://www.projekt-bruslicka.cz/- Šatny budou určeny pro max. 15 osob, startovné bude hrazeno organizačnímu pracovníkovi soutěže 30 minut před začátkem soutěže ve vyhrazené šatně pro max. 3 osoby- zároveň žádáme všechny účastníky soutěže, kteří měli ve Dvoře Králové nad Labem zajištěno též ubytování (z důvodu účastni na společenském večeru), aby stornovali ubytování pouze v případě, že toto měli skutečně zajištěno a potvrzeno ubytovatelem (stává se to, že někteří účastníci stornují u ubytovatele ubytování, které tímto nebylo ani potvrzeno).- zároveň žádáme všechny účastníky, kteří se soutěže nechtějí zúčastnit, aby zrušení své účasti oznámili nejdéle do doby losování, tj. do 12.3.2020 do 17.00 hodin a to formou SMS zprávy na telefon ředitele soutěže.