Pár slov úvodem aneb na co se nejčastěji ptáte naleznete zde

Odpověď na tuto otázku tkví v tom, že Bruslička je soubor pravidel, kterými jsem po dlouhá léta vyplňovala absentující pravidla klubových soutěží, které jsou jedním z typů krasobruslařských soutěží v ČR a ve světě. Neboli konala jsem to, co nekonal nikdo z osob k tomu povolaných. Ve chvíli, kdy si toto oprávnění bere na svá bedra opět svaz, jak...

K zápisu z posledního jednání Předsednictva ČKS, z něhož cituji: "Pan Křivánek zaslal 18. 4. e-mail shrnující kladné ohlasy na používání ISU SH i pro soutěže projektu Bruslička a žádá o možnost pokračování hodnocení těchto soutěží ISU SH a případné zařazení jako dalších pohárových soutěží + stanovení jasnějších a neměnných náplní kategorií....