Pár slov úvodem

05.05.2019

Projekt Bruslička aneb otázky a odpovědi s projektem související

Kdy vznikl projekt Bruslička (dále jen "projekt")?

V červenci 2007

Jak se projekt historicky vyvíjel?

První tři sezóny od vzniku projektu (2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010) zajišťoval jeho chod klub TJ Dvůr Králové nad Labem, oddíl krasobruslení (dnes Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z.s.). V květnu 2010 byl projekt předán Českému krasobruslařskému svazu (dále jen "ČKS"), který přislíbil jeho pokračování v systému nově vzniklého Poháru ČKS (A, B). Počínaje sezónou 2013/2014 došlo k obnovení projektu Bruslička, neboť čas ukázal, že Pohár ČKS nabral jiný směr než původní systém projektu.

Kdo byl autorem projektu?

Michaela Koblasová

Má projekt vlastní právní subjektivitu?

Nemá, nejedná se o spolek ani o jinou formu právnické osoby.

Jaká je podpora projektu ze strany Českého krasobruslařského svazu?

Projekt byl v minulosti podpořen bývalou předsedkyní ČKS paní Věrou Tauchanovou v té podobě, že se v samotných začátcích tato osobně podílela na tvorbě pravidel projektu (v roce 2008). Finančně byl od doby svého vzniku, tj. od roku 2007 podpořen jednou a to částkou ve výši cca 5000 Kč ve formě příspěvku na výdaje spojené s pořádáním finále projektu Bruslička v roce 2009. V současné době není projekt ze strany ČKS žádným způsobem podporován.

Proč projekt vznikl?

Z důvodu sjednocení systému nepohárových soutěží, tj. soutěží, kterých se účastní děti nedosahující výkonnosti pro vrcholné pohárové soutěže.

Pro koho je projekt určen?

  1. pro děti s krasobruslením začínající (od sezóny 2019/2020 bude projekt obohacen o soutěže pro skutečné začátečníky ve všech žákovských kategoriích)
  2. pro děti netrénující tak intenzivně jako děti z klubů, kde trénují téměř každý den od července do dubna
  3. pro děti, které začaly s krasobruslením později než je obvyklé (např. ve věku 9 a více let)
  4. pro děti, které nemají schopnost skákat více obratové skoky a točit obtížné piruety, ale přesto chtějí krasobruslit a soutěžit s dětmi se srovnatelnou výkonností

Jinak řečeno, projekt Bruslička vyplňuje chybějící článek v systému krasobruslařských soutěží (Český pohár -- Pohár ČKS -- projekt Bruslička).

Kolik dětí se do soutěží projektu v sezóně 2018/2019 zapojilo?

404 sportovců do 18ti let; z toho 396 sportovců do 15ti let (údaj čerpán z žebříčku projektu); jen pro srovnání do systému Českého poháru se v uvedené sezóně zapojilo 338 sportovců do 15ti let (údaj čerpán z žebříčku Českého poháru).

Má projekt svůj žebříček?

Ano, od sezóny 2018/2019 má projekt svůj žebříček; systém bodování vychází z tabulky používané ČKS pro OBO soutěže s tím, že do žebříčku se započítávají tři nejlepší umístění v sezóně. Žebříček doposud vede Kristina Černohousová.

Je žebříček projektu oficiálním žebříčkem ČKS ve smyslu požadavků MŠMT při přiznávání dotací "Můj klub"?

Ne; žebříček projektu není oficiálním žebříčkem svazu ve smyslu požadavků MŠMT.

Má projekt své webové stránky?

Ano, projekt má od roku 2007 své webové stránky https://www.projekt-bruslicka.estranky.cz/, v květnu 2019 budou spuštěny nové webové stránky www.projekt-bruslicka.cz

Jaké jsou náklady na provoz webových stránek a kdo je hradí?

Náklady na provoz starých webových stránek činily od roku 2007 do současné doby 6 500 Kč, náklady na provoz nových webových stránek činí 2000 Kč ročně. Tyto náklady hradí Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Máme zájem o sponzory a k jakému účelu bychom prostředky využili?

Ano, zájem o sponzory máme. Z těchto prostředků bychom hradili náklady související s provozem webových stránek, případně se založením a správou dalších komunikačních sítí (FCB) a dále náklady související s plánovaným finále projektu Bruslička tak, aby jeho účastníci měli stejné podmínky jako děti účastnící se MČR (nemuseli hradit startovné).

Co je to finále projektu?

Finále projektu je soutěž, na kterou se nominuje 24 nejlépe umístěných závodníků v žebříčku projektu. Tato soutěž bude zahájena slavnostním večerem (jehož součástí bude kulturní program a losování) a následným soutěžním dnem. První tři umístění obdrží pohár a medaili s logem projektu.

Do kdy budu znát aktuální pravidla projektu (vč. náplní a kategorií)?

Pravidla pro budoucí sezónu budou uveřejněna na www.projekt-bruslicka.cz vždy do 1. června.

Je ještě nějaký dotaz, na který jste nedostali odpověď?

Napište na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz