Základní hudební doprovod pro přípravky S – M – L:

06.08.2023

Základní hudební doprovod pro přípravky S – M – L:

Pro každou kategorii přípravky byly pro sezónu 2023/2024 zvoleny dvě verze "základního" hudebního doprovodu (vokální a instrumentální); pořadatel může zvolit i jiný hudební doprovod, který uveřejní spolu s rozpisem soutěže; účastník soutěže přípravek musí mít v takovém případě vždy zachovanou možnost využít pro předvedení vazby prvků i základní hudební verzi (vokální či instrumentální; volbu vokální "VOK" vs. instrumentální hudby "INST" učiní soutěžící při prezentaci):

Přípravka L: 

Přípravka M:

Přípravka S: