Výsledky - Náchod

01.11.2022

K O N E Č N Ý V Ý S L E D E K Bruslicka Nachod 2022
zacatecnici Z1--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Podskubkova Veronika , Telovychovna jednota Kraso Nachod 1.0
K O N E Č N ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
zacatecnici Z2--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Sortino Natalie , KK Dvur Kralove n. L. z.s. 1.0
2 Nyklickova Hana Nancy , Kraso Hronov 2.0
3 Cerna Jitka , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Dvorakova Ella , Krasobruslarsky klub Podebrady 4.0K O N E Č N ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
zacatecnici Z3--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Fatkova Sofie , Krasobruslarsky klub Podebrady 1.0
2 Cernicky Matej , Telovychovna jednota Kraso Nachod 2.0
K O N E Č N ý V Ý S L E D E K
Nachodska Bruslicka
Zacatecnici z4--------------------------------------------------------------
Por. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Pacandova Jirina , Krasobruslarsky klub Podebrady 1.0K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Novacci mladsi C--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Kavalkova Stella , Telovychovna jednota Kraso Nachod 1.0
2 Belohradska Rozalie , HC Ledec nad Sazavou z.s. 2.0
3 Novakova Ema , SKK Liberec z.s. 3.0
4 Foret Lia , TJ Kralupy 4.0
5 Paurova Adela , SKK Liberec z.s. 5.0
6 Bittnerova Stela , BK Hradec Kralove 6.0
7 Ptackova Anna , BK Hradec Kralove 7.0K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Novacci mladsi B--------------------------------------------------------------
Poč. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Sochorova Laura Ella , Krasobruslarsky klub Chomutov 1.0
2 Novakova Anna , TJ Kralupy 2.0
3 Havlinova Ella , TJ Kralupy 3.0
4 Fuchsova Kristina , Krasobruslarsky klub Stadion Praha 4.0
5 Mertova Michaela , Telovychovna jednota Kraso Nachod 5.0 K O N E č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
spunti I-----------------------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
-----------------------------------------------------------------------------
1 Gotwaldova Julie , Telovychovna jednota Kraso Nachod 1.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
spunti II
--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Basistova Nancy , Univerzitni sportovni klub Praha 1.0
2 Foret Lia , TJ Kralupy 2.0
3 Milerova Thea , BK Hradec Kralove 3.0
4 Kubinkova Karolina , Podripsky KK Roudnice nad L. 4.0
5 Pospisilova Marie , BK Hradec Kralove 5.0
6 Kalouskova Barbora , Kraso Chrudim z.s. 6.0
7 Sauerova Vera Jitka , BK Hradec Kralove 7.0
8 Sramova Rozalie , Kraso Chrudim z.s. 8.0
9 Matouskova Johana , Kraso Hronov 9.0
10 Hrbkova Kristina , Akademie Tomase Vernera z.s. 10.0
10 Hadackova Isabella , Klub brusleni ricany 10.0
12 Kolinova Ella , BK Hradec Kralove 12.0
13 Pavlisova Veronika , Kraso Vysocina z.s. 13.0
14 Pluhackova Izabela , Krasobruslarsky klub zdar nad Sazav14.0
15 Scholzova Berenika , Kraso Hronov 15.0
16 Forrerova Elise , Telovychovna jednota Kraso Nachod 16.0
17 Simakova Ema , Kraso Vysocina z.s. 17.0
18 Vyskocilova Anna , Kraso Chrudim z.s. 18.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Novacci C--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Jandejskova Nikola , HC Ledec nad Sazavou z.s. 1.0
2 Iblova Sofie , TJ Kralupy 2.0
3 Vokounova Amalie , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Pavelkova Nikola , Klub brusleni ricany 4.0
5 Novakova Karolina , HC Ledec nad Sazavou z.s. 5.0
6 Kubeckova Vanesa , Telovychovna jednota Kraso Nachod 6.0
7 Dvorakova Viktorie , SKK Liberec z.s. 7.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Novacci B--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Pospisilova Veronika , TJ Kralupy 1.0
2 Rakova Eliska , Telovychovna jednota Kraso Nachod 2.0
3 Kracmarova Klaudie Sofie , BK Hradec Kralove 3.0
4 Hornikova Laura , Telovychovna jednota Kraso Nachod 4.0
5 Exnerova Aneta , KK Dvur Kralove n. L. z.s. 5.0
6 Nemeckova Nela , BK Hradec Kralove 6.0
7 Luttman Michaela , Krasobruslarsky klub Zapad 7.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
zactvo nejmladsi C
--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Fanthorpe Josefina , Krasobruslarsky klub Stadion Praha 1.0
2 Formanova Patricie , Krasobruslarsky klub Podebrady 2.0
3 Gondova Isabell Mary , Klub brusleni ricany 3.0
4 Novotna Leontyna , HC Slovan Louny 4.0
5 Fanthorpe Olivie , Krasobruslarsky klub Stadion Praha 5.0
6 Velenska Valentyna , Klub brusleni ricany 6.0
7 Cosentino Eliska , Klub brusleni ricany 7.0
8 Krizova stepanka , KK Dvur Kralove n. L. z.s. 8.0
9 Urbanova Jana , TJ Kralupy 9.0
10 Vackova Linda , Krasobruslarsky klub ceska Trebova 10.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
zactvo nejmladsi B
--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Chmelikova Eva , BK Hradec Kralove 1.0
2 Novotna Sona , TJ Kralupy 2.0
3 Kristova Lucie , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Diblickova Kristyna , BK Hradec Kralove 4.0
5 Sestakova Zuzana , BK Hradec Kralove 5.0
6 Cenkova Emma , BK Hradec Kralove 6.0
6 Antoskiva Laura , Univerzitni sportovni klub Praha 6.0
8 Simonova Nikola , KK Dvur Kralove n. L. z.s. 8.0
9 Lastovicova Amalie , Telovychovna jednota Kraso Nachod 9.0
10 Mastna Adela , Krasobruslarsky klub Zapad 10.0
11 Jaroslav , Scholza 11.0
12 Pospisilova Zuzana , TJ Kralupy 12.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Zactvo mladsi C--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
-------------------------------------------------------------
1 Krivankova Sara , Krasobruslarsky klub Podebrady 1.0
2 Gabajova Sofie Anna , HC Slovan Louny 2.0
3 Rumlova Apolena , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Volavkova Leontina , SKK Liberec z.s. 4.0
5 Kucerova Zuzana , Krasobruslarsky klub ceska Trebova 5.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Zactvo mladsi B
--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Karbanova Katerina , BK Hradec Kralove 1.0
2 Curran Kasia Grace , Krasobruslarsky klub Stadion Praha 2.0
3 Vokounova Kristyna , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Vodvarkova Nora , Krasobruslarsky klub Podebrady 4.0
5 Antoskiva Vanessa , Univerzitni sportovni klub Praha 5.0
6 Stonawska Gabriela , BK Hradec Kralove 6.0
7 Jirova Jana , BK Hradec Kralove 7.0
8 Janacova Karin , Krasobruslarsky klub Podebrady 8.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Zactvo B--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Peskova Justyna , SKK Liberec z.s. 1.0
2 Rysava Karolina , Telovychovna jednota Kraso Nachod 2.0
3 Janacova Sara , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Krizova Karolina , KK Dvur Kralove n. L. z.s. 4.0
5 Stets Yeva , KK Dvur Kralove n. L. z.s. 5.0
6 Havlickova Liliana , Bruslarsky klub ricany 6.0
7 Taucova Barbora , Kraso Hronov 7.0 K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Zactvo C--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Vachtova Amalie , Krasobruslarsky klub Podebrady 1.0
2 Simunkova Dorota , Krasobruslarsky klub Podebrady 2.0
3 Vodvarkova Nela , Krasobruslarsky klub Podebrady 3.0
4 Seidl Filip , TJ Kraso Beroun 4.0
5 Caesar Marek , TJ Kraso Beroun 5.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Juniori B--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Cernicky Jakub , Telovychovna jednota Kraso Nachod 1.0
K O N E È N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Juniorky B-----------------------------------------------------------------------------
Poø. Jméno Klub
-----------------------------------------------------------------------------
1 Kocnarova Eliska , BK Hradec Kralove 1.0
2 Kitlerova Petra , BK Hradec Kralove 2.0
K O N E Č N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Juniorky C--------------------------------------------------------------
Poř. Jméno Klub
-------------------------------------------------------------
1 Fialova Monika , Krasobruslarsky klub Podebrady 1.0
2 Cernicka Anna , Telovychovna jednota Kraso Nachod 2.0
3 Baum Scarlett , SKK Liberec z.s. 3.0
K O N E È N Ý V Ý S L E D E KBruslicka Nachod 2022
Zaci B--------------------------------------------------------------
Poø. Jméno Klub
--------------------------------------------------------------
1 Chadraba Matyas , Klub brusleni ricany 1.0