Vyjádření autorky projektu Bruslička k „aktivitě p. Křivánka“ z KK Slaný

13.05.2024

K zápisu z posledního jednání Předsednictva ČKS, z něhož cituji: "Pan Křivánek zaslal 18. 4. e-mail shrnující kladné ohlasy na používání ISU SH i pro soutěže projektu Bruslička a žádá o možnost pokračování hodnocení těchto soutěží ISU SH a případné zařazení jako dalších pohárových soutěží + stanovení jasnějších a neměnných náplní kategorií. STK bude na systému možného začlenění spolupracovat s TMK a KR. Ideálně od sezóny 2024/2025. Náplně bude řešit TMK. STK navrhuje nezveřejňování rozpisů a výsledků Brusličky v OBO SH na stránkách ČKS. P ČKS odkládá rozhodnutí na příští jednání." se vyjadřuji následovně:

1. Nevím, jaký "okruh" byl panem Křivánkem poptán, náš klub (ani já sama) jsem v dotazníkovém adresáři uvedena nebyla (?!). Toto nemění nic na tom, že ISU SH bez kamer přinesl pro Brusličku mnoho pozitivního a jsem ráda, že se mi po 7 letech podařilo tento uvést v život (dodávám, že ISU sady jsou v ČR zatím dvě – jednu obsluhuje p. Sviatko a druhou p. Křivánek).

2. Nevím, kde čerpá p. Křivánek zmocnění jednat s představiteli svazu o zcela zásadních otázkách, které se dotýkají Brusličky, kterou jsem v roce 2007 založila a již jednou svazu "předala". Všechny kluby měly možnost zúčastnit se aktivu (on line) k novým pravidlům; některé kluby byly přímo účastny aktivu, jiné poslaly připomínky elektronicky. Změny, které nová pravidla přinesla, nejsou změnami zásadními a byly náležitě odůvodněny.

3. Nebráním se spolupráci s ČKS, ohrazuji se však zcela a zásadně proti formě, která byla p. Křivánkem zvolena.

4. Pokud by měla být Bruslička jakkoliv připojena k Poháru ČKS – jako další typ soutěže - je nutno vyřešit mnoho souvislostí (akreditace pro i pro neregistrované, vedení žebříčku pro všechny kategorie, pro které je určeno Finále, náplně reflektující zkušenosti z uplynulých sezón, osobu, která bude nadále, namísto mne, zaštiťovat poměrně rozsáhlou sekci klubových soutěží – nyní Bruslička - atd.). Dodávám, že již jednou svaz Brusličku převzal – bylo to v roce 2010 – a převzetí nebylo šťastné, o čemž hovoří i to, že jsem po dvou sezónách znovu přikročila k rozjezdu nové Brusličky.

Michaela Koblasová