Vyhlášení VÍTĚZE projektu Bruslička pro sezónu 2019/2020 a odpověď na časté dotazy ohledně možnosti účasti náhradníka

06.03.2020

V rámci společenského večera konaného v pátek 13. března 2020 v Hankově domě bude provedeno vyhlášení prvních třech nejlépe umístěných účastníků soutěží projektu Bruslička a klubových soutěží (žebříček) s tím, že vítěz obdrží medaili (s emblémem projektu Bruslička a popiskem "Vítěz projektu Bruslička 2019/2020 a názvem kategorie) a květinu, účastníci umístění na 2. a 3. místě obdrží květinu.

U kategorií, kde byla již v rozpisu soutěže dána možnost náhradníků (B1 a žactvo), je pořadatel povinen příslušný počet náhradníků vyrozumět o možnosti jejich účasti (v případě, že se do soutěže nepřihlásí všichni z původně nominovaného počtu závodníků); pokud jde o možnou účast dalších náhradníků (v kategoriích, kde jejich možnost dána nebyla nebo v kategoriích, kde byla, ale tito neprojevili o účast v soutěži zájem), pořadatel sděluje, že tito budou do soutěže přijati výjimečně s přihlédnutím k časovým možnostem pořadatele.

Michaela Koblasová