školení OBO + přijetí všech řádně nahlášených závodníků na vánoční závod

09.12.2022

 Na Vánoční závod ve Dvoře Králové nad Labem byli přijati všichni řádně přihlášení soutěžící, časový program uveřejníme do úterý 13.12.2022 v sekci kalendář soutěží.


On-line školení - OBO systém hodnocení proběhne ve čtvrtek 29. prosince 2022 od 16.00 - 17.30 hodin. Školení povede Mgr. Kristina Černohousová. Další podrobnosti (vč. odkazu, na kterém bude školení dostupné) budou uveřejněny do 26.12.2022. Prosíme všechny zájemce o školení, kteří již dosáhli věku 18ti let, absolvovali k datu 1.12.2022 jako soutěžící alespoň 1 soutěž v systému ISU SH hodnocení nebo dříve již absolvovali rozhodcovské zkoušky a nejsou momentálně aktivními rozhodčími, aby poslali přihlášku na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz do 25.12.2022 (do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, mailový a telefonický kontakt a údaj o tom, zda souhlasíte se zápisem do seznamu rozhodčích OBO SH, z něhož budou moci pořadatelé klubových soutěží vybírat rozhodčí pro své soutěže). Nejdéle k datu 7.1.2023 bude na webu Brusličky uveřejněn seznam aktivních rozhodčích, kteří budou, stejně jako rozhodčí zapsaní v oficiálních seznamech vedených ČKS, oprávněni rozhodovat soutěže projektu Bruslička. Tímto dojde k rozšíření počtu těch, kteří jsou pro klubové soutěže nepostradatelní - rozhodcovský sbor.