Rozšíření školení OBO

23.12.2022

On-line školení - OBO systém hodnocení (29. prosince 2022 od 16.00 - 17.30 hodin) - se mohou účastnit nejen bývalí (dnes již neaktivní) rozhodčí a ti, kteří absolvovali alespoň 1 soutěž v systému ISU SH, ale i ti, kteří absolvovali min. 6 soutěží v OBO SH a tuto skutečnost osvědčí potvrzením svého klubu nebo diplomy ze soutěží. Termín uzavírky přihlášek je 25.12.2022.