Rozšíření počtu přijatých do Finále u kategorií A2, B2, Z1 a žačky

27.02.2020

Rozšíření počtu přijatých do Finále u kategorií A2, B2, Z1 a žačky:

Pořadatel Finále 2020 rozšiřuje počty přijatých v kategoriích :

  • A2: 14 účastníků (původní počet 8 účastníků)
  • B2: 14 účastníků (původní počet 8 účastníků)
  • Z1: 14 účastníků (původní počet 8 účastníků)
  • žačky: 18 účastníků (původní počet 8 účastníků)

Počty v ostatních kategoriích zůstávají beze změn. Důvodem tohoto kroku je aktuální počet soutěžících v jednotlivých kategoriích.

Seznamy nominovaných účastníků budou uveřejněny do 3.3.2020. Termín pro podání přihlášek je pátek 6.3.2020.