Přehled nejzásadnějších změn v projektu Bruslička

26.05.2019
  • Zavedení kompletní škály žákovských začátečnických kategorií Z1 - Z3 zahrnující děti ve věku nováčků mladších, nováčků, žactva nejmladšího, žactva mladšího a žactva. Tyto soutěže jsou určeny pro opravdové začátečníky, tj. ty, kteří bruslí velmi krátce (pravidla první, max. druhou sezónu), nebo se krasobruslení věnují v podobě kroužku (1- 2x v týdnu). Jedná se o bruslaře, kteří mají problém se základy bruslení ve stávajících kategoriích Brusličky by neměli šanci na dobré umístění (např. nezvládají základní prvky testu č. 1 - 2 - překládání, oblouky, trojky, apod.).
  • Změna v kat. A2, resp. A1, kdy ti, kteří jsou posledním rokem v kat. žactvo (letos narozeni po 1.7.2004) budou soutěžit v kat. A2. Důvodem je stávající kat. Benjamín zahrnovala až čtyři věkové kategorie (2. rok žactva mladšího a celé žactvo, tj. 3 ročníky a věkové rozdíly tak byly značné). Dalším důvodem je to, že kat. A1 začínají být hodně plné, oproti tomu kat. A2 jsou stále jen velmi málo naplněné.
  • V soutěžích projektu Bruslička nesmí startovat ti, kteří mají splněn test výkonnosti určený pro svou věkovou kategorii, případně vyšší stupeň testu výkonnosti s výjimkou testu výkonnosti č. 1, který je určen pro přípravku (v kat. C1 proto mohou startovat i děti, které mají splněn test výkonnosti č. 1). Tzn., že např. bruslař, který věkem spadá do kat. nováček mladší (v sezóně dosáhne věku 7 let), nesmí startovat v kat.C2, pokud má splněn test výkonnosti č. 2.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20. května 2019

Michaela Koblasová