Povinné online školení

16.09.2023


On-line školení – OBO systém hodnocení proběhne v pondělí 16. října 2023 od 18.00 – 20.00 hodin. Školení povede Mgr. Markéta Horklová. Školení je povinné pro stávající rozhodčí zapsané v seznamu aktivních rozhodčích vedením ČKS, kteří chtějí v následující sezóně rozhodovat soutěže hodnocené OBO SH (vč. rozhodčích, kteří byli z uvedeného seznamu vyškrtnuti nebo zneaktivněni v posledních 10ti letech), dále pro nové rozhodčí proškolené v prosinci loňského roku Mgr. Kristinou Černohousovou, tak i pro zcela nové zájemce o rozhodování klubových soutěží systémem OBO SH. Prosíme všechny zájemce o školení, aby poslali přihlášku na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz do 5.10.2023 (Předmět e-mailu označte "Přihláška OBO SH" a do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, mailový a telefonický kontakt a údaj o tom, zda souhlasíte se zápisem do seznamu rozhodčích OBO SH, z něhož budou moci pořadatelé klubových soutěží vybírat rozhodčí pro své soutěže); dále připojte potvrzení o provedené platbě za školení dle níže uvedených pokynů. Noví zájemci o proškolení (ti, kteří nemají a nikdy neměli rozhodcovské zkoušky ani nebyli proškoleni v prosinci loňského roku) musí splňovat tyto podmínky: dosažení věku 18ti let k datu konání školení, absolvování min. 3 soutěží v systému ISU SH nebo 5ti soutěží v systému OBO SH v období posledních 20 let v pozici závodníka. Cílem školení by mělo být m.j. vysvětlit a sjednotit hlediska rozhodování (vč. systému srážek) OBO SH.

Pokyny k platbě: částka 400 Kč na účet na účet organizátora akce (Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z.s.) - číslo účtu: 3501135329/0800; do poznámky napište své příjmení – OBO. Na tuto částku nevystavujeme fakturu, na vyžádání poskytneme potvrzení o platbě (z elektronického bankovnictví).