Pár rad do začátku

26.05.2019

Jak začít s tanci na ledě, aneb pár užitečných informací pro případné zájemce o tuto krasobruslařskou disciplínu

Úvodem pár slov ke smyslu sekce TANCE NA LEDĚ v rámci webových stránek Brusličky

V uplynulé sezóně jsme se v našem klubu KK Dvůr Králové nad Labem rozhodli, že zkusíme do této disciplíny proniknout, resp. připravit náš pár na testy výkonnosti a soutěž zahrnující jak povinné tance, tak volný tanec. Problém nebyl ani tak s trenérem (tohoto úkolu se na výbornou zhostila naše klubová trenérka, která nikdy tance na ledě nedělala), jako s přehlednými a správnými informacemi o tancích na ledě. Vzhledem k těžkostem, které provázely naše snažení celou sezónu (včetně nevyjasněné otázky, zda na testech výkonnosti má tanec předvádět pár společně anebo odděleně a jaké povinné tance má účastník testu vlastně předvádět, zda ty, které jsou uvedeny v dokumentech k testům výkonnosti nebo jiné; ve výsledku pak i přes mé snažení o vyjasnění této otázky došlo k situaci, kdy účastníci téhož testu výkonnosti předváděli zcela jiné povinné tance; náš pár předváděl tance, na které platný dokument k testům odkazoval a další pár předváděl tance odlišné) jsem Českému krasobruslařskému svazu (dále jen "ČKS") navrhla vytvoření samostatné sekce v rámci webu ČKS pro párové bruslení (sportovní dvojice/tance na ledě), kde by se začínající trenéři mohli přehledně seznámit se vším aktuálním a potřebným (Pravidla, hudba k povinným tancům, ukázky povinných tanců, případně jiných prvků v různých žákovských a vyšších kategoriích, ukázky základních společných bruslařských dovedností nezbytných pro začátek v párech, termíny školení zaměřených na tyto disciplíny, apod.).

Zde je odpověď, které se mi dostalo:

Dobrý den, paní Koblasová,

Předsednictvo ČKS projednalo na svém zasedání Vaše podněty týkající se párového bruslení. Předsednictvo ČKS v současné době neplánuje úpravy systému soutěží ČKS a webu ČKS.

S přáním příjemného dne .....

Ať se tance na ledě v našem klubu budou dále rozvíjet nebo ne, přijde mi rozumné pro případné zájemce z jiných klubů podělit se o získané informace, které by tak mohly být užitečné pro trenéry, kteří by s tancem na ledě chtěli zkusit začít.

Pravidla pro tance na ledě

Základní (aktuální) dokument upravující požadavky na povinné tance a volný tanec týkající se soutěží žactva je Communication No. 2172, které naleznete v sekci TANCE NA LEDĚ - DOKUMENTY - ICE DANCE, případně v původní verzi na https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/17293-isu-communication-2172/file

To nejpodstatnější jsem shrnula v dokumentu "Shrnutí pravidel tanců na ledě v návaznosti na Communication No. 2172", který naleznete v sekci TANCE NA LEDĚ - DOKUMENTY - ICE DANCE.

Popis a kresbu jednotlivých povinných tanců je obsažen v dokumentu "Handbook for Ice Dance Officials Pattern Dances",který naleznete v sekci TANCE NA LEDĚ - DOKUMENTY - ICE DANCE. V tomto dokumentu jsou popsány tyto povinné tance:

 • Fourteenstep
 • Foxtrot
 • Rocker Foxtrot
 • European Waltz
 • American Waltz
 • Starlight Waltz
 • Kilian
 • Tango
 • Argentine Tango
 • Blues
 • Swing Dance
 • Willow Waltz
 • Tango Fiesta

Ukázky jednotlivých povinných tanců získáte jednoduše tak, že si na YouTube - po zadání "ice dance Fourteenstep" se Vám objeví několik desítek ukázek párového čtrnáctikroku.

Osoba, které ČKS svěřil otázku tanců na ledě (vč. úpravy testů výkonnosti pro tuto disciplínu):

Barbora Silná, členka trenérsko-metodická komise

Trenéři tanců na ledě

V ČR neexistuje rozdělení trenérů na sólové a párové bruslení, tudíž nahlédnutím do oficiálního seznamu akreditovaných trenérů ČKS pro danou sezónu nenaleznete údaj o tom, který z trenérů je schopen učit tance na ledě a který nikoliv. Všichni však víme, že trenérů tanců na ledě je jako šafránu (přibližně 3% z celkového počtu akreditovaných trenérů!). Jediná možnost, jak začít s tanci na ledě v místních podmínkách toho kterého, byť i venkovského klubu, je zaučení stávajícího trenéra do základů tanců na ledě. K tomuto by mohla sloužit školení organizovaná ČKS, jejichž cílem by nemusel být primárně certifikát, ale získání zkušeností, díky kterým by se i v malých klubech mohlo s tanci na ledě začít.

Ledová plocha

Tance na ledě jsou poměrně náročné na dostatek volné ledové plochy; jakmile pár začne jezdit společně, zabere poměrně dost prostoru.

Soutěže pro začínající taneční páry

 • projekt Bruslička - kategorie Tance na ledě/děti, kde mohou startovat všichni ve věku do 15ti let. Předvádí se jen volný tanec. V loňském roce se uskutečnila jedna soutěž ve Dvoře Králové nad Labem v rámci Vánočního závodu; šlo o soutěž smíšenou ve smyslu párových disciplín (jeden pár předváděl tanec na ledě, druhý pár volnou jízdu sportovní dvojice). Ale ani to zúčastněným nevadilo a radost z předvedeného výkonu měli všichni.
 • soutěže Českého poháru - kategorie Basic Novice - Intermediate Novice -- Advanced Novice: k účastni na těchto soutěžích je potřeba:
 • splněný test výkonnosti
 • zvládnutí povinných tanců a volného tance (tj. nevystačíte si jen s volným tancem)
 • přemluvit pořadatele některého závodu Českého poháru, aby soutěž tanců na ledě pro některou ze tří žákovských kategorií zařadil právě do svého závodu, neboť ani zde jsem nebyla úspěšná se žádostí adresovanou ČKS (aby min. 2x za rok bylo ČKS garantováno, že se uskuteční soutěž Českého poháru v párových disciplínách).
 • Mezinárodní soutěže - kategorie Basic Novice - Intermediate Novice -- Advanced Novice: v ČR se koná jedna mezinárodní soutěž Pavla Romana v Olomouci. Dalším městem poblíž ČR, kde se koná mezinárodní soutěž v tancích na ledě je Budapešť a Berlín.

Moje rada jak začít

Pokud máte v klubu chlapce a děvče, kteří by o tance na ledě měli zájem, určitě to zkuste. Ukázková videa s některými prvky pro začínající páry budou uveřejněna na webu Brusličky do 1.10.2019. Děti může trenér naučit relativně jednoduchý volný tanec, se kterým mohou soutěžit v projektu Bruslička a účastnit se různých vystoupení. Není vyloučeno, že právě Váš pár tance na ledě okouzlí a přinese jim tak radost z bruslení, o což v projektu Bruslička jde; stejně tak není vyloučeno ani to, že svůj začátek v "obyčejné Brusličce" dotáhne právě Váš pár za několik následujících let do jiné dimenze.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 17. května 2019

Michaela Koblasová