Nový akreditační systém projektu Bruslička:

31.07.2023

Nový akreditační systém projektu Bruslička:

Novinkou letošní sezóny je vytvoření jednotného akreditačního systému pro klubové soutěže, které využijí OBO SH systém hodnocení. V rámci tohoto systému bude probíhat jak přihlašování na klubové soutěže, zadávání hudebního doprovodu a počítání výsledků. Rozpis klubové soutěže proto bude obsahovat obdobné ustanovení jako soutěže hodnocené ISU SH systémem, tj. že přihlašování je možné do určitého data v rámci jednotného akreditačního systému pro OBO klubové soutěže. Každý klub, který bude systém využívat (vysílat své členy na klubové soutěže nebo tyto pořádat) uhradí správci systému částku 500 Kč; jedná se o poplatek na sezónu 2023/2024. Systém je dostupný nahttps://zavody.projekt-bruslicka.cz a v zde najdete prezentaci programu. V případě dotazů týkajících se práce s novým systémem kontaktujte p. Rodu – mail: rodap@seznam.cz. Přihlašování na klubové soutěže, jejichž pořadatel si zvolí hodnocení prostřednictvím ISU SH bez kamer, bude probíhat na jednotném akreditačním systému ČKS určeném pro soutěže hodnocené ISU SH (Český pohár, Pohár ČKS, klubové soutěže hodnocené zjednodušeným ISU SH).

Michaela Koblasová