Náplně programů Brusličky 2024/2025:

25.06.2024

Vážení příznivci krasobruslení, v příloze naleznete návrh pravidel Brusličky pro sezónu 2024/2025. Tato pravidla v sobě zahrnují jak ustálené kategorie, tak nové kategorie (poslední sloupec) určené pro začátečníky, kteří s krasobruslením začnou až po 1.7.2024 a dále kategorie Adult, které do loňska byly pouze součástí Poháru ČKS. Uvedená pravidla však berte s výhradou možných změn, které budou záviset na výsledku metodické práce vedení ČKS, které si od letoška vzalo náplně programů klubových soutěží do své gesce. Věřím, že tato budou uveřejněna nejdéle do 30.6.2024, tj. do data zahájení nové sezóny (pravidla krasobruslení by vždy měla být zřejmá nejdéle na začátku sezóny, která v krasobruslení začíná vždy k 1.7. daného roku). Bylo by asi nelogické a pro bruslaře účastnící se klubových soutěží poměrně náročné, aby měli dva druhy programů; proto se budeme snažit poté, co svaz výsledky své metodické činnosti uveřejní, přizpůsobit naše náplně tak, aby byly co nejvíce jednotné. Kompletní pravidla Brusličky, které budou řešit další důležité podmínky pro účast v soutěžích (prostupnost kategorií, podmínky pro účast v kat. typu D, apod.) budou uveřejněna do 15.8.2024 (opět v návaznosti na kompletní pravidla uveřejněná ČKS).

Za tým projektu Bruslička Michaela Koblasová