Náplň programu pro Z5 – Finále 2023

07.01.2023

maximální náplň, kterou lze předvést na hudební doprovod (max. délka doprovodu 2 minuty a 10 sec.) nebo i bez něj pro tuto kategorii pro Finále 2023 je následující:

1) Oblouk vpřed ven - min. 2 x na každou nohu

2) Překládání vpřed a Spirála ("holubička") nebo jiná kreativní výdrž na jedné noze v délce min. 3 sec.

3) Trojky na obě strany (min. 2x na každou stranu) + kadet

4) Čápová pirueta

5) Střihy přes vnitřní mohawk (mávátka) - min. 2x na obě strany

6) Salchow nebo šourák (případně obojí)

Tyto prvky mohou být předvedeny v jakémkoliv pořadí a mohou být spojeny libovolným kreativním spojovacím prvkem.