Klubové soutěže projektu Bruslička v době nouzového stavu

02.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020, kterým došlo k zákazu a omezení vybraných aktivit, si dovoluji informovat všechny kluby registrované v Českém krasobruslařském svazu, že klubové soutěže projektu Bruslička, jejichž rozpisy jsou uveřejňovány jak na oficiálních stránkách Českého krasobruslařského svazu, tak na stránkách projektu Bruslička, jsou dle platných Pravidel krasobruslení pro Českou republiku, tzv. nemistrovskými soutěžemi (v bodě 2.1.1. je vyjmenováno celkem 6 druhů soutěží a to: mistrovské, pohárové, přebory krajů, přebory klubů, nemistrovské a mezinárodní). Znamená to, že tréninky i soutěže mohou pokračovat při zajištění maximálního možného počtu přítomných lidí nutných pro jejich organizaci (130 osob), soutěže mohou probíhat pouze bez přítomnosti veřejnosti.

JUDr. Michaela Koblasová, ředitelka projektu Bruslička