INFORMACE ZE SCHŮZKY S PŘEDSEDNICTVEM ČKS

29.03.2023

Dne 29.3.2023 jsem přijala pozvání a zúčastnila jsem se jednání Předsednictva ČKS ("P ČKS"). Jedním z cílů, se kterými jsem na schůzku jela, byla podpora svazu v řádu 15 – 25 tis. Kč za rok na chod nového (již vytvořeného) akreditačního systému pro klubové soutěže (obdobného ISU SH, včetně ukládání hudebního doprovodu a možnosti registrovat do soutěží i závodníky dosud neregistrované v ČKS), součástí kterého je i výpočet výsledků OBO SH. Ze strany PČKS zaznělo, že ČKS nemá prostředky na podporu tohoto systému (a to ani symbolickou 1000 Kč) a navrhuje, aby klubové soutěže byly hodnoceny výhradně ISU SH ve zjednodušené podobě (bez kamer), jinak řešeno systémem, který je již dlouho jako alternativa v pravidlech projektu Bruslička (viz. strana 4). Klubům by byl poskytnut pouze systém samotný (zatím bez obsluhy, sehnání této by mělo být dle P ČKS záležitostí projektu Bruslička, potažmo jednotlivých klubů). Nepřijala jsem požadavek na to, aby byl ISU SH bez kamer jako jediný (nikoliv již alternativní) stanoven pro soutěže projektu Bruslička. Klubové soutěže čítají od 70 do 180 dětí, hlavně první část sezóny bývá málo obsazena a ekonomická zátěž pro kluby by byla dle mého soudu zcela zásadní (v důsledku by to vedlo k navýšení startovného, což vede k omezení soutěžení a tedy k něčemu, co jde proti smyslu, pro který jsem projekt Bruslička v roce 2007 založila). Všichni známe výhody ISU SH, pokud jej někdo využije pro klubovou soutěž, bude to určitě užitečná zkušenost pro celý projekt a není vyloučeno, že v průběhu let tento zcela převládne a OBO SH vymizí. Všechny kroky však musí být promyšlené a nikoliv ukvapené. Nemohu a nebudu klubům v této situaci ničeho vnucovat, poté, co bude známa konkrétní nabídka svazu (vč. ekonomické kalkulace), obratem Vás s touto seznámím. Opakovaně ze strany představitelů P ČKS zaznělo to, že klubové soutěže jsou byznys pro kluby, že Bruslička děti nikam neposouvá a nerozvíjí, s tímto nesouhlasím .... . Michaela Koblasová