Informace k žebříčku

03.02.2023

JIŽ NEPLATÍ!!!!

Do žebříčku Brusličky "C" a "Z" (kategorií určené pro děti začínající nebo výkonnostně znatelně slabší než je úroveň soutěží Poháru ČKS) nebudou započítány výsledky soutěžících, kteří se vedle účasti v "C" a "Z" kategoriích při účasti v soutěži Poháru ČKS získali 16 a více bodů za jednu absolvovanou soutěž (tzn. byli v soutěži Poháru ČKS úspěšní, neb se umístil v první polovině výsledkové listiny!) a patří tak zcela nepochybně svou výkonností do Brusličky B. Je mi líto, že toto pravidlo musím zavádět v běhu sezóny, měla jsem za to, že každý chápe rozdíl mezi Brusličkou C (nevyježděné děti nezvládající většinu prvků předepsaných pro náplň v Poháru ČKS) a Brusličkou B. Přesto, že jedinců s bodovým ziskem 16 a více bodů za jeden závod je skutečně velmi málo, jsem toto pravidlo stanovila už je pro to, aby měli i další závodníci, kteří do kat. Bruslička C patří, zúčastnit se Finále 2023 v Chebu. Pokud tak někdo získal 16 a více bodů v jednom závodu Poháru ČKS, nebude nadále v žebříčku Brusličky C nebo Z veden a to i v případě, že tento bodový zisk (16 a více bodů) získá do dne konání Finále 2023. Dodávám, že já sama bych hranici stanovila (a pro příští rok stanovím) někde na polovině, neb už i bodový zisk 8bodů za 1 závod signalizuje, že závodník patří zřejmě do kat. B; nicméně mírnost tohoto pravidla (16bodů a více) je dána z toho důvodu, že je zaváděno v běhu sezóny a nikoliv před jejím začátkem. To však neznamená, že závodníci (resp. jejich trenéři), kteří soutěží v Brusličce C nebo Z a jsou úspěšní v Poháru ČKS (za úspěch považuji umístění v prvních dvou třetinách výsl. listiny, tj. od 1-20. místa při 30ti účastnících), že se nad tímto nezamyslí s ohledem na obecně platné sportovní pravidlo Fair Play a z Brusličky C přestoupí sami do Brusličky B.