INFO K DOTAZŮM OHLEDNĚ AKTUALIZACE ŽEBŘÍČKU O ZÁVODY ODJETÉ V ISU SH:

27.11.2023

Všechny klubové závody bez ohledu na způsob hodnocení (OBO vs. ISU SH bez kamer) by měly být součástí žebříčku Brusličky s tím, že soutěže hodnocené OBO SH se do žebříčku propisují automaticky (bez nutnosti dalšího mezikroku) a soutěže hodnocené v ISU SH bez kamer poté, co budou výsledky těchto zaznamenány do akreditačního systému Brusličky správci těchto sad (p. Křivánek a p. Sviatko). K tomuto jim jsou v současné době správcem systému zřizovány přístupy a jakmile budou výsledky soutěží zmíněnými správci sad zaneseny do akreditačního systému Brusličky, budou tyto zahrnuty i do žebříčku Brusličky (věřím, že se toto podaří nejdéle do pátku 8.12.). Michaela Koblasová