Hudební doprovod pro přípravku – sez.2023/2024

12.06.2023

Přípravkové kategorie (S – M – L) budou předváděny na hudební doprovod a to buď v základní verzi, kterážto bude na tomto webu uveřejněna do 31.8.2023 anebo na verzi zvolenou pořadatelem, kterážto bude uveřejněna pořadatelem spolu s rozpisem soutěže. Délka trván hudebního doprovodu je max. 1:30 pro přípravku S a M a 1:45 min. pro přípravku L. Děti soutěžící v těchto kategoriích předvádějí předepsané prvky (tj. obdoba testů výkonnosti) a proto zde hudba slouží jako rytmická kulisa (nemá stejnou funkci jako hudba pro volnou jízdu).