FAIR PLAY výzva

01.01.2024

FAIR PLAY výzva reagující na situaci, kdy pořadatel soutěže (Louny) do jedné kategorie přijal některým klubům 3 a více závodníku a některým žádného s naprosto šokujícím a nepravdivým vysvětlením, že za to muže nový akreditační systém. Žádám kluby pořádající klubové soutěže, aby jednaly v duchu Fair play m.j.v otázce počtu přijatých závodníku z jednotlivých klubů. Zde je vysvětlen systém přijetí na závody https://help.obosystem.n-io.cz/…ez/

Pravidlo

Pokud je přihlášených víc než povolený počet, tak se vezmou 1. soutěžící z každého klub podle datumu přihlášení, pak 2. atd. dokud není naplněn povolený počet soutěžících. Jinak řečeno - systém samotný přijímá spravedlivě od každého klubu vždy stejný počet soutěžících. Pořádající klub může dané pravidlo změnit (například v situaci, kdy má hodně domácích závodníků - pak muže přijmout každému klubu například 2 soutěžící a sobě 5).