DŮRAZNÁ ŽÁDOST O DODRŽENÍ PRAVIDEL PRO SEZ.23/24 - Připomenutí prostupnosti jednotlivých výkonnostních kategorií

09.12.2023

Kategorie typu "C" (stejně jako Přípravka a Začátečníci) jsou určeny především pro děti málo vybruslené!!!!! Je s podivem, že několik závodníků v kat. typu C má opakovaně stejnou nebo vyšší známku za komponenty než závodníci téže věkové kategorie typu B!!!

Bruslička B & Český pohár: Závodníci startující v Brusličce B se mohou zúčastnit maximálně 1 závodu Českého poháru. Pokud závodník poruší pravidla možné účasti v soutěžích Českého poháru (zúčastní se vyššího počtu soutěží než 1), bodový zisk v žebříčku projektu Bruslička se mu snižuje na 25%. Každý klub, jehož závodník se zúčastnil více než 1 závodu Českého poháru, musí sám do 5 dnů zaslat krátké info na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz

Bruslička B & Pohár ČKS: je povolen neomezený střídavý start.

Bruslička C & Český pohár: střídavý start není povolen (v zásadě vyloučeno, protože závodník startující v Brusličce – kategorie typu "C" nemůže mít splněn odpovídající výkonnostní test – viz. výše).

Bruslička C & Pohár ČKS: Závodníci startující v Brusličce C se mohou zúčastnit max. 2 závodů v Poháru ČKS. Umístí-li se závodník v soutěži Poháru ČKS v prvních třech čtvrtinách výsledkové listiny (tj. podíl : umístění/počet startujících je ≤ 0,75), automaticky ztrácí možnost dalších startů v C kategoriích a účasti ve Finále. Zbytek sezóny tak musí startovat již jen kategoriích typu B. Porušení pravidla = automatické přiřazení jednoho bodu do žebříčku Brusličky C (na celou sez.). Toto pravidlo se neuplatní v případě, kdy závodník porazil v Poháru ČKS jen jednoho závodníka (např. byl druhý ze tří startujících; zde nemá koeficient výkonnosti vypovídající hodnotu).

Bruslička C & Bruslička B: střídavý start je povolen. Umístí-li se závodník v Brusličce B v prvních třech čtvrtinách výsledkové listiny (tj. podíl : umístění/počet startujících je ≤ 0,75), automaticky ztrácí možnost dalších startů v C kategoriích a účasti ve Finále. Zbytek sezóny tak musí startovat již jen kategoriích typu B. Porušení pravidla = automatické přiřazení jednoho bodu do žebříčku Brusličky C (na celou sez.). Toto pravidlo se neuplatní v případě, kdy závodník porazil v Brusličce B jen jednoho závodníka (např. byl druhý ze tří startujících; zde nemá koeficient výkonnosti vypovídající hodnotu).

Dále cituji z pravidel pro letošní sez.:

ZPĚTNÁ VAZBA (Feedback) VRCHNIHO ROZHODČÍHO: Vrchní rozhodčí soutěže projektu Bruslička má právo v případě, kdy v kategorii typu C soutěží závodník, který tam zjevně výkonnostně nepatří, informovat o tom pořadatele a současně vedoucího projektu Bruslička (mail: projekt-bruslicka@seznam.cz). Vysílající klub bude následně vyzván k tomu, aby zvážil další setrvání svého závodníka v soutěži typu C. Pokud bude Feedback na téhož závodníka oznámen ve třech případech, ztrácí uvedený závodník možnost soutěžit dále v kategorii typu C v dané sezóně (a tedy i ve Finále). Tento Feedback lze podat pouze po soutěžích konaných do 31.1.2024. Tím bude předejito poškození těch závodníků, kteří do kat. typu C zjevně na začátku sezóny patřili a ke konci sezóny svou výkonnost zlepšili.Feedback se vztahuje jen na kategorie typu C.