DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ VŠEM KLUBŮM TÝKAJÍCÍ SE HODNOCENÍ (A POČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ) V OBO SYSTÉMU HODNOCENÍ

15.11.2022

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně poskytnutí OBO programu (na počítání výsledků v systému OBO - "šestkovém" systému hodnocení) a problémům se zajištěním rozhodčích, kteří toto hodnocení stále zvládají rozhodovat, sděluji všem klubům následující stav věci:

1. Český krasobruslařský svaz byl požádán o pomoc a odpověď, které se mi dostalo, je následující:

"Vzhledem k tomu, že ČKS nevlastní software na výpočet výsledků pro OBO soutěže, nemůžeme Vám ve věci zajištění programu na výpočet výsledků OBO systému hodnocení pomoci. Doporučujeme obrátit se na osoby, které v minulosti výpočet výsledku OBO systému zajišťovaly. Ze strany ČKS Vám můžeme poskytnout pomoc a zajištění software pro výpočet výsledků ISU systému hodnocení, pokud se rozhodnete svůj projekt soutěží v tomto směru změnit. V případě, že i v následujících bruslařských sezonách budete pořádat soutěže v OBO systému hodnocení, pak není problém ze strany Komise rozhodčích ČKS uspořádat seminář pro rozhodčí OBO systému hodnocení. Na termínu a podmínkách bychom se společně s Vámi domluvili na konci sezóny 2022/2023. Současně nabízíme záležitosti osobně s Vámi prodiskutovat, proto bychom Vás chtěli pozvat na první zasedání předsednictva ČKS v roce 2023, s tím, že datum a místo schůze bude stanoveno na jednání předsednictva ČKS, které se uskuteční v Budapešti ve dnech 17.-18.12.2022."

2. Projekty Bruslička a Monika Škorničková SPORT již od začátku října pracují na možnostech vlastního - nově vytvořeného - počítání OBO SH, který by mohli využívat všichni zájemci (jedinou podmínkou by mělo být fungující připojení k internetu), věříme, že cca do 1.12.t.r. by mohlo být dílo hotovo. Pokud jde o velmi útlý sbor rozhodčích (pro OBO), pak pro zachování fungování klubových soutěží přicházím s nápadem proškolit do 31.12.2022 on-line (termín on-line školení bude někdy mezi 20.-30.12.2022) všechny zájemce o rozhodování OBO SH. Školení bude zajišťovat Mgr. Kristina Černohousová, termín on-line školení bude uveřejněn na našem webu a sociálních sítích KrasoBruslicka. Klubové soutěže tak budou moci nadále rozhodovat - krom rozhodčích zapsaných v oficiálních seznamech vedených ČKS - nově i ti, kteří budou zapsáni v seznamu uveřejněném na našem webu (podmínkou pro zápis do tohoto seznamu je dosažení věku 18ti let, aktivní krasobruslařská činnost min. 6 let s podmínkou absolvování alespoň 1 soutěže v systému ISU SH hodnocení nebo absolvování rozhodcovských zkoušek v minulosti - týká se to všech dříve aktivních rozhodčích). Jinak řečeno, přivítáme jak starší (zkušené) rozhodčí, tak i mladé adepty, kteří rozhodcovské zkoušky nikdy neskládali, ale věnovali se krasobruslení jako závodníci aktivně delší dobu a mají chuť s námi spolupracovat.

Michaela Koblasová, autorka projektu