Dodatečné info k žebříčku:

06.02.2023

Vážení příznivci projektu Bruslička: Tímto upravuji informaci uveřejněnou na webu dne 3.2.2023 pod názvem "Informace k žebříčku" a uvádím, že po náležitém zvážení všech hledisek pro rozdělení soutěžících do kategorií Z, C a B jsem dospěla k závěru, že pro sezónu 2022/2023 nebudou v žebříčku činěny jakékoliv zásahy s výjimkou případu, kdy sám závodník (nebo klub, jehož je členem), oznámí, že v tom, kterém žebříčku již nechce nadále figurovat a přeje si býti vyškrtnut (např. z důvodu, že přestoupil do vyšší soutěže - z C do B nebo z B do Českého poháru, apod.) - tzv. "vyškrtnutí ze žebříčku na vlastní žádost". Důvodem je jednak to, že je nekorektní zavádět jakékoliv zpřísňující pravidlo v průběhu sezóny a dále to, že by tímto mohly být dotčeni soutěžící mající stejnou nebo i nižší výkonnost než někteří soutěžící v kat. Z a C, kteří do těchto kategorií zjevně (dle ohlasů mnoha rozhodčích) nepatří, avšak Poháru ČKS se neúčastní a v žebříčku Brusličky tak nadále zůstávají. Případné žádosti o vyškrtnutí ze žebříčku posílejte na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz.

Michaela Koblasová