6 ODPOVĚDÍ NA DALŠÍ OTÁZKY POSLEDNÍCH DNÍ …

23.05.2024
  1. Bude Bruslička pokračovat i přes avizovaný návrh ČKS na zavedení nových pohárových kategorií "B" a "C"?

Ano, bude.

2. Které všechny soutěže budou pravděpodobně započitatelné do žebříčku Brusličky:

a) ty, které pořadatel zaregistruje v akreditačním systému Brusličky

b) ty, které pořadatel zaregistruje v akreditačním systému ČKS jako soutěže hodnocené ISU SH bez kamer (zatím ze strany ČKS nebyla krasobruslařské veřejnosti představena přesná logistika a názvosloví) a u nichž současně pořadatel požádá správce systému Brusličky o konverzi výsledků do žebříčku Brusličky (za poplatek). Volba, zda soutěž hodnocená ISU SH bez kamer bude toliko součástí žebříčku ČKS nebo navíc ještě součástí žebříčku Brusličky přísluší toliko pořadateli soutěže. Informace o závodech Poháru ČKS, u nichž pořadatel požádal o konverzi výsledků, bude dostupná na webu Brusličky v sekci Kalendář soutěží.

3. Které všechny kategorie budou součástí žebříčku Brusličky?

V podstatě všechny (včetně přípravek, které budou upraveny v pravidlech Brusličky). Součástí žebříčku nebudou jen "ad hoc" přípravky, tj. přípravky, které si stanoví pořádající klub sám; tj. nad rámec kategorií, které mu nabídnou pravidla Brusličky.

4. Pro které kategorie bude určeno Finále Brusličky?

Pro všechny kategorie upravené v pravidlech Brusličky, tj. i pro přípravky. Přesné počty závodníků přijatých do Finále budou stanoveny vždy k 10. lednu dané sezóny (dle aktuálního počtu soutěžících). Finálová soutěž bude od sezóny 2024/2025 probíhat buď ve dvou závodních dnech nebo na dvou kluzištích a to s ohledem na navýšení počtu kategorií, pro které bude určeno Finále a navýšení počtu postupujících účastníků (v kat. C by měl být přijat stejný počet závodníků jako v kat. B).

5. Uspořádá ČKS Finále i pro Pohár ČKS A, ČKS B a ČKS C, aj.?

Na tuto otázku nejsem kompetentní odpovědět.

6. Je znám termín a místo Finále 2025?

Ano, 21.-23. březen 2025; jako vysoce pravděpodobná se jeví varianta jednoho soutěžního dne na dvou kluzištích (v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem). Na organizaci Finále se tak budou v roce 2025 podílet  dva krasobruslařské kluby. Slavnostní zahájení se uskuteční na jednom místě v pátek 21.3.2025 (Trutnov nebo Dvůr Králové n.L.). Definitivní rozhodnutí o podobě Finále 2025 bude uveřejněno do 30.6.2024.