4 ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY POSLEDNÍCH DNÍ ….

17.05.2024

  1. Může Brusličku někdo vzít bez mého souhlasu, pokud ano, kdo a za jakých podmínek?

Odpověď na tuto otázku tkví v tom, že Bruslička je soubor pravidel, kterými jsem po dlouhá léta vyplňovala absentující pravidla klubových soutěží, které jsou jedním z typů krasobruslařských soutěží v ČR a ve světě. Neboli konala jsem to, co nekonal nikdo z osob k tomu povolaných. Ve chvíli, kdy si toto oprávnění bere na svá bedra opět svaz, jak jsem se dozvěděla ze zápisu z jednání P ČKS, pak nemohu tuto pravomoc svazu upřít, resp. zakázat. Tím odpovídám i na další část otázky a to "kdo" může být tím, kdo bere – tímto je Český krasobruslařský svaz. K poslední části "za jakých podmínek" dodávám, že z hlediska slušnosti (morální kvality) by bylo nasnadě předpokládat, že se tak stane po předchozí komunikaci se mnou, k níž nedošlo. Pravidla slušného zacházení však  ve sportu tak noblesním, kterým krasobruslení bezpochyby je, zřejmě nejsou na pořadu dne.
 
2.  Co se stane s Brusličkou, pokud svaz přebere pod pohárové soutěže větší část nebo vše z Brusličky (vyjma soutěží hodnocených OBO SH)?

Bruslička svým způsobem ztratí smysl, neboť soutěže hodnocené OBO SH jsou určeny především pro soutěže přípravek, pro kluby, které se soutěžemi začínají nebo nemají předpoklad takové účasti závodníků, která by jim zvýšené náklady s ISU SH pokryla. Bruslička doposud zahrnovala všechny klubové soutěže bez ohledu na to, zda byly hodnoceny OBO SH nebo ISU SH. Soutěží hodnocených OBO SH je podstatně méně a vytváření jakéhosi dalšího stupně klubových soutěží by, jak asi všichni vnímáte, nebylo rozumným řešením.


3. Co by muselo být splněno, aby systém Brusličky byl plně funkční i pod svazem?

Zájem o věc, o kluby se všemi typy bruslařů, o jejich potřeby, zvládání komunikace, ochota naslouchat, umění pracovat s informacemi, reflektovat klady a zápory všeho, co přináší klubové soutěže, nebát se kritiky, snaha o to, aby mohl v podstatě každý bruslař v ČR najít svou kategorii, v níž ukáže svůj um – toto vše s pokorou, skromností a bez povyšování. Jsem na pochybách, zda množina současných zájemců o převzetí Brusličky tyto atributy splňuje.


4. Kdy budu kluby informovat o tom, co bude dál?

Jakmile se mi dostane informace o tom, zda svaz skutečně přebírá Brusličku a od kdy (pravděpodobně opět zprostředkovaně – ze zápisu z jednání P ČKS, které by se mělo konat dnes 17.5.). Pravidla, o kterých proběhl on-line aktiv, jsou již připravena k uveřejnění, stejně tak se připravují i další dokumenty vážící se k nové sezóně; jejich uveřejnění je však za stávající situace zatím bezpředmětné. S potencionálním pořadatelem Finále 2025 jsem dohodnuta na tom, že i tato akce je z mé strany závislá na tom, co bude….

Výše uvedenými odpověďmi jsem se snažila shrnout vše, nač jsem opakovaně v posledních dnech dotazována. Odpovědi na jakékoliv jiné otázky ráda poskytnu také. Zcela na závěr dodávám, že ať bude budoucno Brusličky jakékoliv, jsem vděčna za vše, co dala mne a mnoha dalším.

Michaela Koblasová